ROZDÁVAME KNIHY ZADARMO 

Vyvarujte sa chybám, ktoré sa robia pri stavbe domu

  • Chcete vedieť, ktoré sú najväčšie chyby pri stavbe rodinného domu?
  • Pozor na chyby, ktorých sa dopúšťajú stavebné firmy
  • Načo si dať pozor keď si budete stavať rodinný dom
  • Prečítajte si knihu, kde vám odhalím najväčšie chyby, ktoré robia až v 95% prípadoch pri stavbe rodinného domu

 Cena knihy: 9,99 EUR

Z čoho je najlepšie murovať steny domu

Z čoho je lepšie murovať steny domu?
Sú lepšie tehly Porotherm alebo tehla Heluz alebo je nakoniec lepší Ytong prípadne Porfix?
Je lepší murovaný dom alebo dom z Veloxu?
Je lepšia masívna konštrukcia domu alebo drevený montovaný dom?

Rozhodnutie či murovať dom z tehly alebo z YTONGU nechám vždy na výber zákazníka. Nechcem nikoho pri stavbe domu presviedčať, ktorý materiál na steny je lepší, veď v tom dome budete bývať vy.
Môžem vám len poradiť aké vlastnosti majú jednotlivé stavebné materiály, a vy sa ľahšie rozhodnete z čoho budete mať dom postavený.
Obidva materiály – tehla aj pórobetón majú svoje klady aj zápory a tiež svojich zástancov a odporcov.

Dom z tehly Porotherm alebo z tehly Heluz

Ak uvažujete, že budete stavať dom z tehly, že si to možno postavíte sami, určite by ste mali niečo vedieť.

Amatérske rezanie tehly je komplikované, nepresné a otvára vzduchové medzery. Sú to cesty kadiaľ môže prúdiť vzduch v rámci stavby. Je to najmä v miestach vypínačov, zásuviek a okolo vodovodných batérii a vývodov kanalizácie. Pri dome z tehly je potrebné myslieť na to aby sme tieto miesta zabezpečili proti vnikaniu a prúdeniu vzduchu v stene.

Pri tehle je preto potrebné používať profesionálne náradie, ktoré dokáže presne rezať tvárnice a pri rozvodoch vody a elektroinštalácii náradie na drážkovanie rozvodov inštalácii.

Rozdiel medzi tehlou Porotherm a tehlou Heluz je pri hrúbke muriva do 300mm skoro zanedbateľný. Toto murivo vždy zatepľujeme, pretože má zanedbateľné tepelnoizolačné vlastnosti. Výhodou takéhoto muriva je zase vyššia objemová hmotnosť, čo znamená, že je v ňom viac hmoty, je ťažšie a má väčšiu akumulačnú schopnosť v porovnaní s tepelnoizolačným murivom bez zateplenia.

Rozdiel je však pri väčších hrúbkach 440mm a 500mm tepelnoizolačných tehál, pri ktorých sa nepočíta so zatepľovaním stavby. Ich rozdiely sú v tepelnom odpore (R), respektíve súčiniteli prechodu tepla (U).


Tepelný odpor (R) vyjadruje schopnosť materiálu zadržať teplo, jeho hodnota by mala preto byť čo najvyššia.

Súčiniteľ prechodu tepla (U) ukazuje, ako materiál prepúšťa teplo z jedného prostredia do druhého (z vnútra von a naopak), preto by jeho hodnota mala byť čo najnižšia.

Porovnajme si tehly Porotherm a Heluz podľa tepelného odporu a súčiniteľa prestupu tepla.

Ako som vyššie spomínal, čím je číslo tepelného odporu väčšie a čím je číslo súčiniteľa prestupu tepla menšie, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti tehla dosahuje.

tehla 500mm:
HELUZ Family 50 brúsená, tepelný odpor (R) 7,1m²K/W, súčiniteľ prestupu tepla (U) 0,14W/m²K.
Porotherm 50 EKO+ Profi, tepelný odpor (R) 6,03m²K/W, súčiniteľ prestupu tepla (U) 0,16W/m²K.

tehla 440mm:
HELUZ Family 44 brúsená, tepelný odpor (R) 6,2m²K/W, súčiniteľ prestupu tepla (U) 0,16W/m²K.
Porotherm 44 EKO+ Profi, tepelný odpor (R) 5,01m²K/W, súčiniteľ prestupu tepla (U) 0,19W/m²K.

Ako vidno lepšie tepelno-technické parametre dosahujú tehly Heluz.

Ja na stavbu domov používam len brúsené tehly, s ktorými je možné murovanie na tenkú škáru do lepiacej malty alebo lepiacej peny.

Zvažujete Ytong alebo Porfix

Ytong a Porfix je materiál celistvý, to znamená, že nemá v sebe otvory ako tehla. Výhodou je, že má v celom svojom reze a v každom smere rovnaké vlastnosti. Pri drážkovaní rozvodov, alebo pri rezaní tvárnice sú rezy veľmi presné.

Pórobetón poskytuje skvelé prírodné zloženie z piesku, vápna, cementu a vody.
S jednoduchou ručnou pílou na pórobetón je možné akúkoľvek tvárnicu narezať na ľubovoľný rozmer a použiť ju z akejkoľvek strany.

V minulosti bol Porfix šedý z dôvodu pridávania popolčeka a rôznych prísad. Dnes už sa vyrába aj ako biely, s podobným zložením ako Ytong.

Tepelno izolačné vlastnosti obidvoch pórobetónových tvárnic sú približne rovnaké. Rozdiel je v cene, lacnejší je Porfix.

Murovaný dom alebo dom z Veloxu?

Najprv vám v krátkosti poviem čo je to Velox.

Je to debnenie, do ktorého sa leje betón. V debnení je už tepelná izolácia, ktorá tvorí vonkajšie zateplenie domu. Vzniká tak betónový dom už so zateplením.

 

Akú výhodu má dom z Veloxu v porovnaní s murovanou stavbou?

Výhodou stavby z Veloxu je vysoká akumulácia tepla v betónových stenách.
Stavba má vysokú pevnosť, únosnosť a má vynikajúce zvukovo – izolačné vlastnosti.

V porovnaní s murovanými stavbami majú obvodové steny z Veloxu bez zateplenia hrúbku len 220mm, čím získate viac vnútorného priestoru. Ostáva tak priestor pre hrubšie zateplenie a celková hrúbka steny je stále rozumná.

Nevýhodou Veloxu je, že stavbu by mala realizovať firma, ktorá ma so stavbami z Veloxu bohaté skúsenosti. Aj keď výrobca Veloxu uvádza, že stavbu je možné postaviť svojpomocne, moje odporúčanie je opačné.

Vápenno pieskové tVÁRNICE Silka

Podobné vlastnosti muriva ako stavba z betónu majú tiež vápenno pieskové tvárnice Silka.
Je to podobný murovací materiál ako Ytong, len ma vysokú objemovú hmotnosť. Objemová hmotnosť muriva Silka je 2000kg/m³, čo je v porovnaní s Ytongom päťkrát viac. Objemová hmotnosť betónu – Velox je 2300kg/m³

Steny z masívnych – ťažkých materiálov môžu mať tiež využitie na hlučných miestach – pri rušných cestách, železniciach alebo v blízkosti priemyselných parkov. Vyššia hmotnosť tiež dodáva materiálom lepšiu tepelnú akumuláciu – znamená to, že majú schopnosť prijať teplo a pomalšie chladnúť.

Na záver

Prečo je podľa mňa lepšie stavať z muriva menšej hrúbky a stavbu dokonale zatepliť ako z hrubšieho muriva bez zateplenia.

– Do tehál z vatou by som nešiel z dôvodu rizika navlhnutia a zatečenia dažďom počas realizácie hrubej            stavby.
– Pri dorezávaní tvarnic na rohoch a pri okenných osteniach vznikajú mraky malých tepelných mostov.
– Treba vyriešiť lepšie zateplenie prekladov, vencov, kastlikov pre vonkajšie žaluzie a pod.
– Rôzne komplikovanejšie detaily sa nemusia podariť na jednotku.
– Laboratórne výsledky tepelného odporu nemusia zodpovedať reálnym kvalitám steny.
– Neverím rozprávkam o dýchaní stien.

Skôr uprednostňujem kombináciu menšej hrúbky muriva a zateplenie.

– Murivo má väčšiu akumulačnú schopnosť.
– Rosný bod nebude vo vnútri muriva ale v zateplení.
– Zateplenie prekladov a vencov bude rovnakej hrúbky ako zateplenie na celej fasáde.
– Dokonalé zateplenie odstráni množstvo tepelných mostov.

Pre mňa je správnym riešením stena s menšou hrúbkou a so slušnou statikou, výbornou akumuláciou a dokonalou izoláciou.

Keď si to na záver zhrnieme z čoho bude lepšie postaviť steny domu, tak nie je tu jasný víťaz. Každý jeden materiál ma iné vlastnosti. Ytong a Porfix sa ľahko režú a pri drážkovaní inštalácii nenarúšate ich uzavretú štruktúru.

Tehla Porotherm alebo Heluz je pre niekoho tradičný stavebný materiál a z iného materiálu by svoj domček ani nestavali.

Murovanie z vápenno pieskových tvárnic Silka je náročnejšie ako z Ytongu. Je to pre ich vysokú pevnosť – objemovú hmotnosť. Rezanie tvárnic a drážkovanie inštalácii je ako do betónu.

Velox si vyžaduje šikovných remeselníkov aj keď reklama tvrdí, že sa to dá svojpomocne.

Výhodou Silky a Veloxu je vysoká akumulačná schopnosť stien, ktorú využijete v prechodnom období. Na jar a v jeseni keď je v stenách naakumulované teplo si môžete skrátiť vykurovacie obdobie aj o 30 dní.

Ak sa dodržia správne technologické postupy, tak z akéhokoľvek stavebného materiál sa dá postaviť kvalitný nízkoenergetický alebo pasívny dom.

Ak potrebujete realizovať hrubú stavbu alebo stavbu domu na kĺúč, napíšte alebo zavolajte mi


 

SPÝTAJTE SA NÁS NA ČOKOĽVEK

 

Robíme veľké veci

Tak poďte s nami do toho

Krôčik po krôčiku, postavíme spolu váš svet

 Ak radšej píšete, tak vyplňte kontaktný formulár a kliknite na tlačidlo „Poslať správu.“

 

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA TELEFÓNNE ČÍSLO 0905 217 273

Odpovieme vám e-mailom alebo telefonicky čo najskôr, ako to len bude možné.