ROZDÁVAME KNIHY ZADARMO 

Vyvarujte sa chybám, ktoré sa robia pri stavbe domu

  • Chcete vedieť, ktoré sú najväčšie chyby pri stavbe rodinného domu?
  • Pozor na chyby, ktorých sa dopúšťajú stavebné firmy
  • Načo si dať pozor keď si budete stavať rodinný dom
  • Prečítajte si knihu, kde vám odhalím najväčšie chyby, ktoré robia až v 95% prípadoch pri stavbe rodinného domu

 Cena knihy: 9,99 EUR

Kotol alebo tepelné čerpadlo? Čo sa oplatí viac?

Teplú vodu, ktorú potrebujete pre teplovodné podlahové vykurovanie a teplú úžitkovú vodu môžete ohriať buď plynovým kondenzačným kotlom alebo tepelným čerpadlom, prípadne elektrickým bojlerom – elektrokotlom.

Z hľadiska nadobúdacích nákladov je bojler najlacnejšia cesta, ako si zabezpečiť teplú vodu v domácnosti ale z hľadiska prevádzkových nákladov je to najdrahšie riešenie.

Poďme sa preto bližšie pozrieť na zvyšne dva zdroje výroby tepla.

Plynový kondenzačný kotol

Plynový kondenzačný kotol sa za určitých podmienok javí ako vhodné zariadenie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Dôvodom je najmä výhodná cena zemného plynu a kotla, vysoká účinnosť plynových kondenzačných kotlov, nízke prevádzkové náklady, jednoduchosť a nehovoriac o takmer zanedbateľnom vplyve na ekológiu.

V prospech plynu je hlavne nižšia výška investície, pokiaľ je prípojka plynu priamo na pozemku.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je o komforte a univerzálnosti. S jediným zariadením vyriešite vykurovanie, prípravu teplej vody a v poslednej dobe keď je v lete čím viac teplejšie aj chladenie.

Tepelné čerpadlo potrebuje len 1kW elektriny na to, aby z obnoviteľného zdroja (vzduch, zem, voda) získalo a do vykurovaného objektu dodalo 3 až 5kW tepla. Systémy s tepelným čerpadlom sú preto tri až päťkrát účinnejšie ako iné zdroje vykurovania. Sú schopné vykurovať dom aj pri teplotách -15 až -25°C.

tepelné čerpadlo vnútorná a vonkajšia jednotka

Prvou výhodou tepelného čerpadla oproti plynovému kondenzačnému kotlu sú nižšie mesačné náklady za energiu.

Druhou výhodou je, že s tepelným čerpadlom môžete v letných horúčavách cez podlahové vykurovanie aj chladiť, nepotrebuje investovať ďalšie peniaze (800-2000EUR) do klimatizácie.

A treťou výhodou je, máte iba jeden merač energie (nepotrebujete platiť paušál za plynomer) a nižšiu tarifu na elektrinu. Pre tepelné čerpadlo je dvojtarifná sadzba. Nízka tarifa sa poskytuje na 20 alebo 22 hodín denne a iba zvyšný čas je vysoká tarifa. V porovnaní s domom vykurovaným plynom všetky spotrebiče a všetka spotrebovaná elektrina v dome ide minimálne 20hodín denne v nízkej tarife.

Porovnanie kotol verzus tepelné čerpadlo

Ako vzorový príklad si zoberme bežnú novostavbu s vykurovanou plochou 120 m². Ročná potreba tepla na vykurovanie je cca 7000 kWh a na prípravu teplej vody budeme ročne potrebovať cca 4500 kWh energie. Spolu na vykurovanie a prípravu teplej vody to teda bude 11500 kWh. Ročná spotreba elektrickej energie cca 4000 kWh.

Ak by sme ako zdroj tepla použili plynový kondenzačný kotol, potom by náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody ročne boli 540 EUR. Uvažujme investíciu do plynového kotla so zásobníkom TUV, komína a prípojky plynu 4.500 EUR. Ročné náklady za elektrinu 650 EUR. Pri 10-ročnej prevádzke, bude suma investičných a prevádzkových nákladov 16.400 EUR

Ak by sme použili tepelné čerpadlo, ročné náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody by boli 360 EUR. Uvažujme investíciu do tepelného čerpadla so zásobníkom TUV 7.000 EUR*. Ročné náklady za elektrinu 500 EUR. Pri 10-ročnej prevádzke, bude suma investičných a prevádzkových nákladov 15.600 EUR.

Z príkladu vidno, že ak zohľadníme aj náklady za elektrinu, pretože pri tepelnom čerpadle máte na celý dom dvojtarifnú sadzbu je riešenie s tepelným čerpadlom najvýhodnejšie. Ak však budeme uvažovať aj s tým, že prostredníctvom tepelného čerpadla môžete v lete aj chladiť, myslím si, že niet nad čím uvažovať.

Tepelné čerpadlo je zariadenie využívajúce obnoviteľnú energiu zo zeme, podzemnej vody, slnka alebo vzduchu. Znižuje spotrebu fosílnych palív, znižuje emisie CO2 a je aj ekonomicky výhodnejšie ako porovnateľné tepelné zdroje.

* Cena TČ po odpočítaní dotácie (1500-3000 EUR) v rámci projektu Zelená domácnostiam

Ak potrebujete realizovať hrubú stavbu alebo stavbu domu na kĺúč, napíšte alebo zavolajte mi


 

SPÝTAJTE SA NÁS NA ČOKOĽVEK

 

Robíme veľké veci

Tak poďte s nami do toho

Krôčik po krôčiku, postavíme spolu váš svet

 Ak radšej píšete, tak vyplňte kontaktný formulár a kliknite na tlačidlo „Poslať správu.“

 

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA TELEFÓNNE ČÍSLO 0905 217 273

Odpovieme vám e-mailom alebo telefonicky čo najskôr, ako to len bude možné.