ROZDÁVAME KNIHY ZADARMO 

Vyvarujte sa chybám, ktoré sa robia pri stavbe domu

  • Chcete vedieť, ktoré sú najväčšie chyby pri stavbe rodinného domu?
  • Pozor na chyby, ktorých sa dopúšťajú stavebné firmy
  • Načo si dať pozor keď si budete stavať rodinný dom
  • Prečítajte si knihu, kde vám odhalím najväčšie chyby, ktoré robia až v 95% prípadoch pri stavbe rodinného domu

 Cena knihy: 9,99 EUR

Aký dom je pre vás najlepší

Určite sa viacerí nevyznáte v tom či je lepšie posudzovať dom keď je zaradený do energetickej triedy A0, A1, alebo keď je dom zaradený podľa potreby tepla na vykurovanie a je označovaný za nízkoenergetický a ultranizkoenergetický, či je lepší pasívny dom alebo dom s takmer nulovou potrebou energie.

Poďme sa na to teraz bližšie pozrieť.

Hodnotenie podľa Energetickej triedy A0 a A1

Energetické triedy A0 a A1 charakterizujú dom podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie.
Globálny ukazovateľ „primárnej energie“ okrem množstva dodanej energie hodnotí aj zdroj energie – z čoho je vyrobená, čiže zohľadňuje typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Globálny ukazovateľ charakterizuje celkovú spotrebu energie od jej výroby v národnom hospodárstve až po jej premenu na teplo, svetlo a.i. v našich domácnostiach.

obr.1 Hodnotenie podľa energetickej triedy globálneho ukazovateľa primárnej energie kWh/m²a

Aby sme mohli stavbu zaradiť do energetickej triedy A0 a A1 musíme najprv vypočítať súčet energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody – TUV v kWh/m² a vynásobiť príslušným koeficientom pre daný typ energie. Chladenie, vetranie a osvetlenie sa v rodinných domoch nehodnotí.

Najlepší koeficient dosahuje fotovoltaika 0,0, kotol na biomasu ktorý spaľuje drevo 0,1, drevnú štiepku 0,15, drevené peletky 0,2, plyn ma koeficient 1,1, elektrina 2,2.

Ak by sme si vybrali najlepšie postavený a najlepšie zateplený dom tak tieto koeficienty vedia výrazne zmeniť primárnu energiu pre ten istý rodinný dom vykurovaný rôznymi typmi energetických zdrojov.

V neskoršom príklade vám ukážem, že globálny ukazovateľ nedokáže podať informáciu o kvalite stavby.

Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie

Je to hodnotenie podľa toho, koľko tepla v kWh/m² potrebuje dom na vykurovanie na 1m² za rok.

V minulosti sa domy klasifikovali ako nízkoenergetický dom a Pasívny dom. Toto pomenovanie stavieb sme prevzali zo zahraničia kde sa takéto domy stavali už dávno. Ľudia si zvykli, že nízkoenergetický dom má potrebu energie na vykurovanie 15-50kWh/m² za rok a pasívny dom má potrebu menšiu ako 15kWh/m² za rok. Tieto hodnoty boli stanovené podľa výpočtového programu PHPP, ktorý vyvinuli v Passivhaus Institute v Darmstadte a slúži pre navrhovanie pasívnych domov aj dnes.

Od januára 2013 na Slovensku vstúpila do účinnosti tepelnotechnická norma STN 73 0540-2:2012, ktorá zavádza nové označovanie budov: nízkoenergetický dom, ultranízkoenergetický dom a dom s takmer nulovou potrebou energie.

obr.2 Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie kWh/m²a

Ktorý dom je teraz lepší?

Od 1. 1. 2016 sa požiadavky sprísnili a rodinné domy sa musia stavať už len ako ultranízkoenergetické s potrebou primárnej energie max do 108kWh/m² za rok trieda A1.

Od 1. 1. 2021 sa musia stavať rodinné domy s takmer nulovou potrebou primárnej energie max do 54kWh/m² za rok – trieda A0.

Bude lepší dom A0 alebo dom s takmer nulovou potrebou energie na vykurovanie ale zaradený do triedy A1 ?

Ako som už vyššie spomínal hodnotenie domu podľa Globálneho ukazovateľa „primárnej energie“ je hra s číslami.

Najlepšie vám to ukážem na príklade nižšie.

Predstavte si dva rovnaké domy. Prvý môžeme nazvať ako úsporný dom, v ktorom je zdroj na výrobu tepla a TÚV tepelné čerpadlo. Dom má potrebu energie na vykurovanie 40kWh/m² a prípravu teplej vody 38kWh/m², čo je súčet 78kWh/m² za rok. Skutočnú potrebu dostaneme ak súčet 78kWh/m² predelíme účinnosťou tepelného čerpadla COP3 = 26kWh/m²
Druhý dom môžeme označiť ako neúsporný dom, ktorý ma vysokú potrebu energie na vykurovanie 100kWh/m² a prípravu teplej vody 38kWh/m², čo je súčet 138kWh/m².

Prvý úsporný dom využíva len elektrickú energiu a druhý neúsporný dom má kotol, ktorý spaľuje drevo. Prvý úsporný dom si svoju potrebu energie musí vynásobiť koeficientom pre elektrinu 2,2 a druhý neúsporný dom koeficientom 0,1. Výsledky sú výrazne odlišné.

Úsporný dom na elektriku má spotrebu primárnej energie 57,2kWh/m² za rok, čím sa dostáva do triedy A1. Druhý neúsporný dom na drevo má primárnu energiu cca 13,8kWh/m² za rok a je zaradený do triedy A0.

Čo to znamená? Že domy s využitím energie z obnoviteľných zdrojov získavajú lepšie energetické hodnotenie podľa Globálneho ukazovateľa.

Celá finta energetických tried globálneho ukazovateľa A0, A1 je v podstate hodnotenie vášho domu vzhľadom na životné prostredie. Primárna energia je teda závislá od paliva, ktoré vo svojom dome spaľujete na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Podľa uvedeného príkladu, pre aký dom by ste sa rozhodli vy? Pre dom, ktorý potrebuje 26kWh/m² a alebo pre dom, ktorý ma päťnásobne väčšiu potrebu a za energiu zaplatíte každý rok päťkrát viac?

V princípe máte iba dve možností:


– buď si postavíte taký dom aby bol naozaj úsporný aj v realite. Musíte ale dosiahnuť vzduchotesnosť domu, postaviť dom bez tepelných mostov a použiť dostatočné hrúbky izolácie na zateplenie podlahy, stropu a fasády

– alebo postaviť si dom taký ako sa stavalo kedysi a zvoliť ako hlavný zdroj vykurovania pec na drevo.

Preto si treba uvedomiť, že pri výbere projektu a dodávateľa stavby netreba pozerať iba na hodnotenie podľa globálneho ukazovateľa energetickej triedy A0 a A1, ale aj akú bude mať dom potrebu energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody. A to ovplyvní aké budú vaše skutočné náklady na prevádzku domu.

Ak hľadáte odborníkov, ktorí vám navrhnú alebo postavia najlepší dom, napíšte alebo zavolajte mi


 

SPÝTAJTE SA NÁS NA ČOKOĽVEK

 

Robíme veľké veci

Tak poďte s nami do toho

Krôčik po krôčiku, postavíme spolu váš svet

 Ak radšej píšete, tak vyplňte kontaktný formulár a kliknite na tlačidlo „Poslať správu.“

 

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA TELEFÓNNE ČÍSLO 0905 217 273

Odpovieme vám e-mailom alebo telefonicky čo najskôr, ako to len bude možné.