ROZDÁVAME KNIHY ZADARMO 

Vyvarujte sa chybám, ktoré sa robia pri stavbe domu

  • Chcete vedieť, ktoré sú najväčšie chyby pri stavbe rodinného domu?
  • Pozor na chyby, ktorých sa dopúšťajú stavebné firmy
  • Načo si dať pozor keď si budete stavať rodinný dom
  • Prečítajte si knihu, kde vám odhalím najväčšie chyby, ktoré robia až v 95% prípadoch pri stavbe rodinného domu

 Cena knihy: 9,99 EUR

 

Toto je vzduchotesnosť domu. Zoznámte sa

Prečo je potrebné mať dom s dobrou vzduchotesnosťou?

Hlavný dôvod je zníženie spotreby energie na vykurovanie a ochrana konštrukcií pred prenikajúcou vlhkosťou z teplejšieho interiéru smerom von.

Keď vlhkosť prejde do chladnejšej časti konštrukcie stavby skondenzuje tam. Ak vlhkosť prejde netesnosťami v parozábrane skondenzuje v tepelnej izolácii, ktorá potom navlhne a nehreje.

Dôležitý je aj nepríjemný pocit spôsobený prievanom a pískaním prúdiaceho vzduchu cez netesnosti a škáry okolo okien a dverí.

Na základe merania vzduchotesnosti možno určiť mieru samovoľnej výmeny vzduchu v dome.

Akú vzduchotesnosť stavba dosiahne nám ukáže meranie Blower-door testom.

Meranie vzduchotesnosti sa vykonáva Blower-door testom tak, že zariadenie na meranie sa osadí do otvoru vstupných dverí rodinného domu.
Pred testom vzduchotesnosti sa zatvoria všetkých okná a dvere v obvodovej stene, utesnia sa otvory prechádzajúce cez podlahu, obvodovú stenu a strop s parozábranou (otvorené a ešte nenapojené kanalizačné rúry, chráničky elektroinštalácie vývody cez stenu na digestor a rekuperáciu a i.).

Ventilátor vytvára v dome pretlak alebo podtlak do hodnoty 50Pa, ktorý zodpovedá rýchlosti vetra 10 m/s. Meria sa objem vzduchu, ktorý nekontrolovane uniká netesnosťami. Následne sa zisťujú miesta netesností, ktoré sa dodatočne utesnia. Výsledkom merania vzduchotesnosti bude priemer z meraní pri pretlaku a podtlaku.

Akú hodnotu vzduchotesnosti domu je najlepšie dosiahnuť

Bežne nameraná hodnota vzduchotesnosti – výmeny vzduchu netesnosťami môže byť až 4,5 objemu 🙁 vzduchu domu za hodinu.
To znamená, že v dome s objemom vnútorného vzduchu napríklad 260 m3, čo je približne dom s úžitkovou plochou 100 m2, sa za hodinu vymení 1170 m3 vzduchu.

Podľa európskej normy by nemala neželaná výmena vzduchu presiahnuť hodnotu pri nízkoenergetickom dome 1,5 x objemu vzduchu za hodinu a pri pasívnom dome s rekuperáciou maximálne 0,6 x objemu vzduchu za hodinu :-).

Čím nižšie číslo pri meraní vzduchotesnosti nameriate, tým lepšie je stavba postavená. Vďaka dobrej vzduchotesnosti stavby vám nebude z domu nekontrolovane unikať drahocenné teplo.

Ak nechcete dom, v ktorom cez netesnosti a škáry vyvetráte všetko drahocenné teplo, potom by ste sa mali pri stavbe domu zamerať aj na to, akú vzduchotesnosť dosiahne váš dom.
Pýtajte sa staviteľa vášho domu či vám vie zabezpečiť vzduchotesnosť domu, aspoň pod hodnotu 1,0 a pri pasívnom dome pod 0,6.

Na jednej z našich stavieb sa namerala hodnota 0,28, čo je viac než super výsledok.

Najčastejšie chyby zlej vzduchotesnosti

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky zlej vzduchotesnosti stavby patria škáry pri ostení okolo okien a dverí.

Netesnosti sa prejavujú aj v rozvodoch elektroinštalácií. Ide o rozvody vedené v chráničkách obvodových stien vyvedených do elektroinštalačných krabičiek.
Na obrázku vidno, že cez netesnosti v krabičke je rýchlosť prúdenia vzduchu 4,92m/sec čo je po prepočte 17,7km/h.

Ďalšou príčinou vzniku netesností je neodborná realizácia rodinných domov. Problémom je predovšetkým nekvalitné vyhotovenie hlavnej vzduchotesnej vrstvy.

Najväčším problémom je nedostatočné alebo žiadne prelepenie spojov parozábrany vzduchotesnou páskou respektíve jej napojenie na nosné steny a utesnenie všetkých prvkov prestupujúcich cez parozábranu. Toto nedostatočné prelepenie a napojenie je najčastejšie spôsobené neznalosťou danej problematiky.

Materiály pre vzduchotesné spoje

Lacné náhrady parozábrany v podobe igelitových fólii alebo použivanie kancelárskych pások vám nezaručia utesnenie. Takéto materiáli síce kúpite za pár drobných ale škoda vynaloženej práce a straty času.

Montáž parozábrany, prelepenie spojov a utesnenie prestupov cez steny, podlahu a strop treba urobiť hneď na prvýkrát a to na 100% s kvalitnými tesniacimi páskami. Po prevedení omietok a sadrokartónu už to nebude možne opraviť ani sa k tomuto vrátiť .

Nevyvetrajte si peňaženku

Dobrá vzduchotesnosť stavby vám zabezpečí nízku energetickú náročnosť, dlhšiu životnosť tepelných izolácii a stavebných konštrukcií. Ak je v dome rekuperácia zároveň aj zvyšuje účinnosť vetracieho zariadenia.

Významným spôsobom ovplyvňuje náklady na vykurovanie a prevádzku domu, nech je už postavený v akomkoľvek štandarde.

Priemerná cena za kontrolu vzduchovej netesnosti rodinného domu sa pohybuje okolo 200 – 350 EUR.

Ak potrebujete realizovať základy na kľúč, napíšte alebo zavolajte mi


 

SPÝTAJTE SA NÁS NA ČOKOĽVEK

 

Robíme veľké veci

Tak poďte s nami do toho

Krôčik po krôčiku, postavíme spolu váš svet

 Ak radšej píšete, tak vyplňte kontaktný formulár a kliknite na tlačidlo „Poslať správu.“

 

ALEBO NÁM ZAVOLAJTE NA TELEFÓNNE ČÍSLO 0905 217 273

Odpovieme vám e-mailom alebo telefonicky čo najskôr, ako to len bude možné.