Obchodné podmienky

 

Pri platbách v súvislosti s touto web stránkou súhlasíš s týmito podmienkami.

Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ tejto stránky Ing. Miloslav Jančošek, so sídlom na adrese 07101 Michalovce, Borovicová 1474/2, IČO: 50 923 897, telefónne číslo +421 905 217 273, email: info@stavbadomunakluc.sk. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané.

Čítaním informácií na tomto webe súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V článkoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy vždy do 30 dní od zakúpenia akéhokoľvek produktu či kurzu na stránke www.stavbadomunakluc.sk, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote email o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

V prípade objednania čohokoľvek z tejto stránky dávate súhlas k uchovaniu a spracovaniu kontaktného e-mailu do našich databáz za účelom vysporiadania platby a splnenia povinností vyplývajúcich z tejto transakcie. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať cez kontaktnú stránku a nemožno bez neho využívať žiadnu časť tejto stránky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 09.02.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNKY

Meno: Ing. Miloslav Jančošek
Telefón: +421 905 217 273
E-mail: info@stavbadomunakluc.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Meno: Ing. Miloslav Jančošek
IČO: 50 923 897
Miesto podnikania: 07101 Michalovce, Borovicová 1474/2